Tüketim Dünyasını Üretim Gezegenine Dönüştürmek

Günümüzde üretim dendiğinde kar, kazanç ve plansız bir şekilde üretim yöntemleri, ön plana çıkıyor. Ancak 3 Boyutlu yazıcılar ile plansız ve aşırı üretim geleneği değişmek üzere.

Üretim yapan firmaların pazar araştırması yapan ve satış beklentilerini belirleyen ekipleri ya da departmanları bulunmaktadır. Ancak bu departmanların elde ettikleri veriler çoğu zaman doğru kabul edilememektedir. Belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bu alanda beklenti verileri, sosyo ekonomik değişiklikler, kültürel şoklar, doğal afetler, alışkanlıkların değişimi, trendlerde değişiklikler gibi bir çok etkene bağlıdır. Ancak tüm bu kalemler aynı anda hesaplanmaya imkan vermemektedir.

Satışların belirlenememesi aşırı üretimi doğurmaktadır. Fazla üretim yapan bir üretim departmanı sadece bağlı bulunduğu firmaya değil içinde bulunduğumuz gezegene, sınırlı kaynaklarımıza da zarar vermekte ve zamana mal olmaktadır.

3 Boyutlu yazıcıların üretim dünyasına sunacağı imkanlar tüm bir gezegeni değiştirebilecek ölçüde önemlidir. Üretim ve tüketim alışkanlıkları, kişisel üretime indirgenebildiği zaman, dünyada aşırı üretim diye bir terim kalmayacaktır.

Yeni Bir Dünya

En basitinden, üretici firmalar ürünleri fiziksel olarak üretmek yerine sadece tasarımların kullanım haklarını günlük kullanıcılara kiralayarak gelir elde edebilecektir. Günlük kullanıcılar kullanım haklarına sahip oldukları ürünleri, evlerinde kendileri üretebilecek ve böylece üretimler sadece ihtiyaçla sınırlı kalacaktır.

Üretimde böyle bir sıçrama elde edildiğinde dev üretim tesislerine gerek kalmayacak, binlerce çalışana ihtiyaç duyulmayacak, enerji masrafları dev ölçüde düşecek, depolama ve nakliye masrafları ortadan kalkacak, üretim zaiyatları üretimi yapan kişi için geçerli olacak ve tekil sayılarda kalacak ve büyük resme bakıldığında üretim için harcanan iş gücü, enerji ve maliyetler %95 oranında azalacaktır.

Üretim yapan firmalar ise tasarım ofislerine dönüşecek, sadece kullanıcılara satılacak tasarımların hazırlanması için çalışacak ve tasarımların kullanım haklarından gelir elde edebilecektir.

Böyle bir dünyada ürünlerin kişiselleştirilebilitesi artacak, üründen memnuniyetsizlik, tasarım hataları ile sınırlı kalacaktır. Bu durum bir anlamda müşteri hizmetleri için harcanan iş gücü ve enerjiyi de neredeyse ortadan kaldıracaktır.

bir yorum bırakın